© 2018 BLUEFLEET 

  • Facebook Social Icon

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze site stemt de bezoeker impliciet in met de gebruiksvoorwaarden zoals hieronder opgenomen:

Disclaimer
 

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

    • de eigenaar: de eigenaar van de website, zijnde CARTENA;

    • gebruik(en): alle denkbare handelingen;

    • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

    • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

  2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en op alle pagina's en secties in deze website. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

  4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

  5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

  6. Alle beeldmateriaal op deze site is volgens de informatie van de eigenaar rechtenvrij. Indien de eigenaar onbedoeld beeldmateriaal zou hebben gebruikt dat beschermd is door auteursrechten, dan is dit gebeurd zonder enige intentie om deze rechten te beperken. De eigenaar verzoekt dan de rechthebbende zich te melden door middel van het contactformulier, waarna wij de beschermde beelden onmiddellijk zullen verwijderen.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.

Privacy policy en cookies
 
De website www.bluefleet.be, hierna genoemd “CARTENA’ staat onder beheer van TARGET GCV, Van Averbekelaan 9, BE-2050 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE 0895 897 542, RPR Antwerpen en met zaakvoerder Bart Jacobs. De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina in deze website, via welke weg de bezoeker tevens vragen kan stellen over de inhoud van de site.

CARTENA maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan CARTENA de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

CARTENA kan de gegevens die door bezoekers verstrekt worden via het contactformulier of door registratie gebruiken voor nieuwsbrieven of informatieverstrekking waarvan CARTENA denkt dat ze voor de bezoeker nuttig kunnen zijn. De bezoeker kan ten allen tijde verzoeken uitgeschreven te worden van nieuwsbrieven, blogs of andere communicatiekanalen.

Gegevens die door de bezoeker aan CARTENA zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven, behoudens gerechtelijk bevel. De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. CARTENA kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door CARTENA voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
 
CARTENA is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen over het gebruik van deze site kunnen via het contactformulier worden gesteld.